Muzeum traktorů a zemědělské techniky Chotouň

 

 

 

Dne 17.12.2010 jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova - Zpracování Studie obnovy historické části obce Chotouň

Dne 30.3.2012 jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova - Technické zázemí stávajícího muzea zemědělských strojů a techniky - I.etapa

Dne 3.4.2013 jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova - Výstavní síň zemědělských strojů a techniky - III.etapa

Dne 16.11.2012 jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova - Modernizace hipostanice .

V roce 2018 jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj  z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech - Rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na projekt " Muzeum Chotouň - nová výstavní hala III"

V roce 2019 jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova-Podpora agroturistiky na projekt " Ubytovací zařízení Chotouň"

V roce 2020 byla dokončena obnova nemovité kulturní památky rejstř.č.ÚKSP 24831/2-3429 -Sýpky u čp.8 . K obnově došlo za přispění finančních prostředků Ministerstva kultury v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

V roce 2021 jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj  z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech - Rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na projekt " Muzeum Chotouň - nová výstavní hala IV"

 

 
 
reklama banner pískovna