Muzeum traktorů a zemědělské techniky Chotouň

 

 

 

18.ročník výstavy traktorů - den otevřených se koná dne 4.7.2020 od 9:00 hod.

Srdečně Vás zveme

 

 

Výrobky z Českého Brodu

                V  měsíci říjnu 2011 přibyly do Muzea veterantraktorů v Chotouni dva exponáty . První je ruční secí stroj , tvarem připomínající trakař . Stroj je dřevěný. Kovová hřídel pojezdového kola prochází výsevními skříněmi . Ve skříních jsou na hřídeli trny , které při práci míchají osivo , aby pravidelně padalo .Na spodní straně výsevních skříní je regulace vysévaného množství . Stroj má malé výsevní skříně a seje pouze  4 řádky , pravděpodobně byl používán k setí osiva cukrovky . Na zadní straně každé skříňky je velice dobře čitelný nápis – originál JÁNSKÝ  Český Brod . 

                Druhým exponátem je lejta na močůvku . Dřevěná nádoba opatřená obručemi  byla naložena na potahovém voze . Močůvka se do ní nalévala ručně šoufkem . Vypouštěcí otvor byla pouze vyvrtaná díra , ucpaná dřevěným kolíkem , utěsněná hadrem . Při jízdě po vesnici většinou tyto lejty zanechávaly nepříliš voňavou stopu . Na dně lejty je nápis  J.NOVÁK , BEDNÁŘ , ČE ……  Místo , kde byl vyroben začíná písmeny ČE… dál je nápis nečitelný . Není jasné zda je to Český Brod , Černíky,Čelákovice apod..

                Protože každý exponát o kterém se dá něco říci , je více zajímavý , prosím Vás všechny , kteří byste něco věděli  o firmách JÁNSKÝ , J.NOVÁK ,popřípadě měli fotografii ,výstřižky z novin , letáčky ,ozvěte se nám . Rádi bychom věděli , kde firma byla , co vyráběla ,v kterých letech , kolik zaměstnanců  apod..

Vzácný host 

V měsíci září 2011 byl nad jezerem v pískovně v Chotouni  pozorován neznámý druh ptáka – dravce . Od jiných dravců , kteří zde žijí , káňat , motáků , poštolek a krahujců se odlišoval bílou spodní částí těla , bílou hlavou  a  v letu lomenými křídly . Po chvíli se usadil na vrcholu stromu . Dalekohledem jsme si ho pečlivě prohlédli . Ornitologická příručka ukázala , že se jednalo o orlovce říčního . U nás se objevuje v dubnu , kdy táhne do Skandinávie a východní Evropy . V měsíci září přetahuje do zimovišť v tropické a jižní Africe . Loví výhradně ryby , a to střemhlavým pádem na hladinu .

Úspěšný den otevřených dveří

20. září 2009 úspěšně proběhl v areálu muzea a v objektech firmy Luka- Víša den otevřených dveří.

Více než 1200 návštěvníků si mohlo prohlédnout většinu exponátů muzea v chodu, některé z nich si dokonce mohli vyzkoušet osobně. Zatím co dospělí návštěvníci měli největší zájem o odborný výklad pana Víši u jednotlivých exponátů a zajímali je také technické detaily jednotlivých strojů, děti dávali přednost tomu, vyzkoušet si v praxi, jak se sedí za volantem historických traktorů.

Mezi návštěvníky zavítala celá řada známých osobností jako třeba Václav Neckář a Jan Vodňanský. Připraveno bylo také bohaté občerstvení a vystoupení skupiny Bacily. Na Den otevřených dveří navazovala také možnost prohlídky tréninkového střediska Stáj Luka..

 
 
reklama banner pískovna