Muzeum traktorů a zemědělské techniky Chotouň

 

 

 

Od cepu k mlátičce

Mlátička je zemědělský stroj, kterým se odděluje zrno od stonků obilía plev. V 19. stoletípostupně nahradila mlácení obilí cepy. Původně to byl samostatný stabilní stroj, v současnosti je součástí kombajnu (Sklízecí mlátička).

Stabilní mlátička se skládá z několika částí. Sama je vestavěna do rámu, který slouží zároveň i jako kryt.

Na vstupu je umístěný válecopatřený dlouhými hřeby, který se pohybuje v komoře se stejnými hřebypostavenými proti hřebům na válci. Do válce vstupuje sklizené obilí(sláma i s klasy se zrním). Zde proběhne první mechanické narušení klasů.

Po průchodu válcem dopadne sláma na pohyblivé rošty, přes něž je nadhazováním posouvána k výstupu z mlátičky. Při tom jsou z klasů vyklepány plevya zrní. Slámana konci z mlátičky buď přímo vypadne nebo pokračuje do vázacího stroje.

Zrní s plevami, které propadne pohyblivými rošty, projde ještě přes síta, jenž oddělí část plev. Úplné oddělení zrna od plev proběhne proudem vzduchu(zrno má výrazně vyšší specifickou hmotnost). Fukarbyl u starších typů (do poloviny 20. století) samostatným strojem, u pozdějších sklízecích mlátiček(obilní kombajn) je součástí vnitřního zařízení.

Pohon mlátiček zajišťovaly pomocí transmisímobilní parní strojeresp. lokomobily, stabilní spalovací motorynebo elektromotory.

Obilní kombajn při práci.

Sklízecí mlátička neboli obilní kombajn, zkráceně kombajn, je jednoúčelový pojízdný zemědělský stroj, který seče obilí, kukuřicia některé další rostliny (vojtěšku, slunečnici, jetel, kmín, bob, hrách atd...). Obilní kombajny mají vpředu širokou žací lištu, která bývá pro jízdu v normálním silničním provozu po běžné silnici uložena na pomocný vozík, který kombajn táhne za sebou. Žací lišta je vlastně původní samostatná lištová sekačka, zde integrovaná do většího soustrojí. Osádku kombajnu tvoří maximálně dvě osoby.

Při sečení obilní kombajn obilí odděluje zrno od slámy a plev (tedy provádí mobilmí mlácení). Nahrubo vyčištěné a vymlácené zrno pak přemisťuje do velké násypky, z níž je po naplnění vysypáno do přistaveného (souběžně jedoucího) vozu (nákladního auta nebo přívěsu traktoru), starší typy obilních kombajnů zrno sypaly přímo na doprovodný vůz tažený traktorem. Slámu obilní kombajn vypouští za sebe na zpět na pole do řádku. Sláma může být také rovnou „drcena“ resp. rozřezána a rozmetána po poli a tak připravena k následnému zaorání.

 
 
reklama banner pískovna